www.Stats.in.th
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขั้นตอนการปั้นหุ่นขี้ผึ้ง

ขั้นตอนการปั้นหุ่นขี้ผึ้ง

ขั้นตอนการปั้นหุ่นขี้ผึ้ง

  

1. ขึ้นรูปดิน ยึดโครงเหล็กติดกับแป้น ผูกครอส ขึ้นรูปดินเหนียว ตามแบบ

2. ทำพิมพ์ทุบทำพิมพ์ทุบ ใช้ปูนปลาสเตอร์พอกรูปดินเหนียว โดยแบ่งพิมพ์ออกเป็น ๒ ส่วนด้วยฟิล์มแผ่นสังกะสีบาง ๆ

3. แกะพิมพ์ แกะพิมพ์ ควักดินเหนียวออกจากพิมพ์ ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่

4. กรอกขี้ผึ้ง ประกอบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์เข้าด้วยกันมัดให้แน่น เคี่ยวขี้ผึ้งให้เหลวได้ที่ วัดอุณหภูมิประมาณ ๗๐ องศา แล้วเทลงในแป้นพิมพ์

5. เทขี้ผึ้งออก รอจนขี้ผึ้งจับตัวหนาประมาณ ๑ ซม. แล้วเทขี้ผึ้งที่เหลือออก

6. ยึดโครงรูปขี้ผึ้งใช้ปูนปลาสเตอร์ โบกผิวภายในรูปขี้ผึ้ง เพื่อยึดรูปให้รูปขี้ผึ้งแข็งแรง

7. ทุบพิมพ์  ทุบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ออก โดยการใช้สิ่วค่อย ๆ สกัดอย่างระมัดระวัง  จะได้รูปหล่อขี้ผึ้ง

8. ทำพิมพ์ยาง   ตกแต่งรูปหล่อขี้ผึ้งให้ประณีตเรียบร้อย แล้วทำพิมพ์ยางซิลิโคน โดยการทายางให้ทั่วรูปขี้ผึ้งจนหนาพอสมควร แล้วใช้ไฟเบอร์กลาสทำรองพิมพ์เพื่อให้พิมพ์อยู่ตัว

9. หล่อปูไฟเบอร์กลาส ประกบพิมพ์เข้าด้วยกัน แล้วทำการหล่อด้วยไฟเบอร์กลาส โดยผสมน้ำยาให้ได้สีผิวตามต้องการทาพิมพ์ แล้วใช้แผ่นไฟเบอร์จนหนาได้ที่

10. แกะพิมพ์ยาง ถอดพิมพ์ยางออกจะได้รูปหล่อไฟเบอร์กลาสตกแต่งรอยตะเข็บ  และรายละเอียดอีกครั้ง จะได้รูปหล่อไฟเบอร์ที่สมบูรณ์ที่สุด

11. เจาะรู ปลูกผม แบ่งแนวเส้นผมบนศีรษะ ตามความหนา บาง ของเส้นผม จากข้อมูลที่ได้รับมา ใช้สว่านเจาะรูเล็กเท่าเส้นผมบนศีรษะ ตามแนวที่แบ่งไว้ นำเส้นผมเสียบลงในรูที่เจาะไว้รูละเส้นโดยใช้กาวยึด                      
      ไว้ทุกเส้น

12. ปรับแต่งนัยน์ตา แต่งผม เจาะนัยน์ตาของรูปไฟเบอร์ แล้วนำลูกนัยน์ตาที่เตรียมไว้จากข้อมูลใส่ลงไป โดยการปรับจุดมองให้ถูกต้อง ทำการตัดแต่งทรงผม

13.  ตกแต่งสี  ประกอบหุ่น  ใส่เสื้อผ้า ตกแต่งสีผิว และรายละเอียด  เพื่อให้ได้ความสมบูรณ์ที่สุด  ประกอบส่วนต่าง และเครื่องนุ่งห่มให้เรียบร้อย จากนั้นนำรูปหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสออกจัดแสดง


 

                                                                                                                จะเห็นว่าขั้นตอนการสร้างรูปหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสแต่ละขั้นตอน 
                                                                                                  ต้องอาศัยความรู้  วิธีการ  และทักษะ  ตลอดจนระยะเวลาเป็นอย่างมาก 
                                                                                                  กว่าจะสำเร็จเป็นหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสแต่ละรูป 
                                                                                             ดังนั้นเราจึงควรกันรักษาผลงานชิ้นนี้ไว้ให้ได้ชื่นชมกันชั่วลูกชั่วหลานตลอดไป
view