www.Stats.in.th
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

10 วิธีทำบุญ ให้ได้บุญมาก

10 วิธีทำบุญ ให้ได้บุญมาก

มาถึงวันสำคัญทางศาสนากันอีกแล้ว สำหรับเดือนนี้เป็นคิวของ 'วันอาสาฬหบูชา' เป็นวันสำคัญที่มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ทุกปี โดยชาวพุทธมักจะเรียกว่าวันพระใหญ่ (รวมถึงวิสาขบูชาและมาฆบูชาด้วย) และมีความเชื่อกันว่าถ้าได้ทำบุญใดๆ ก็ตามในวันพระใหญ่ก็จะได้อิ่มบุญกันมากขึ้นไปอีก

สำหรับ วันอาสาฬหบูชา หรือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมที่ตรัสรู้เป็นครั้งแรก หรือเรียกว่าเป็นปฐมเทศนา นั่นคือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 จึงถือได้ว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลก

ปัจจุบันวันอาสาฬหบูชาถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนาดังกล่าว ได้แก่ หนึ่ง เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา, สอง เป็นวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักร ประกาศสัจธรรม อันเป็นองค์แห่งพระสัมมาสัมโพธิญาณ, สาม เป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกบังเกิดขึ้นในโลก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ และ สี่ เป็นวันแรกที่บังเกิดสังฆรัตนะสมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ในโอกาสวันสำคัญแบบนี้  ขอชวนหนุ่มสาวชาวพุทธมาร่วมทำบุญเสริมมงคลชีวิตกันเสียหน่อยดีกว่า โดยเราได้รวบรวม 10 วิธีทำบุญให้ได้บุญหนักมาก! มาฝากกัน ส่วนจะต้องทำอะไรบ้าง ตามมาชมกันเลย

1. ไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ

ไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญทางศาสนาใดๆ ก็ตาม สิ่งที่เราชาวพุทธควรทำไม่ให้ขาดตกบกพร่อง นั่นคือ การไหว้พระ สวดมนต์ และนั่งสมาธิ เพื่อเป็นการชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ เชื่อว่าการใช้ชีวิตประจำวันของคุณ คงต้องมีความเครียด ความวุ่นวาย หรือเกิดการกระทบกระทั่งกับผู้คนรอบข้างบ้างไม่มากก็น้อย

ดังนั้น ในวันพระใหญ่แบบนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้เจริญศีล สมาธิ ปัญญา สำรวจตัวเองอย่างมีสติ เพื่อที่จะได้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ทำบุญ ตักบาตร ถวายดอกไม้

นอกจากการไหว้พระสวดมนต์แล้ว การทำบุญตักบาตรก็เป็นอีกอย่างที่ชาวพุทธนิยมทำกัน โดยเชื่อกันว่าเป็นการให้ทาน โดยการให้ทานก็จะส่งผลกรรมดี หรือส่งผลบุญกลับมาสู่ตัวเราเอง โดยเฉพาะการให้ทาน

กับพระสงฆ์ สาวกของพระพุทธเจ้า เชื่อกันว่ายิ่งจะได้ผลบุญที่มากขึ้นไปอีกส่วนการถวายดอกไม้ เชื่อกันว่า ถ้าได้ถวายเครื่องหอมอย่างดอกไม้ในวันพระ จะทำให้ได้รับผลบุญที่จะส่งเสริมให้ชีวิตรุ่งเรือง มีความ

เจริญก้าวหน้า ยิ่งถ้าเป็นดอกไม้ที่สวยและมีกลิ่นหอมด้วยก็เชื่อว่าในภพหน้าจะได้เกิดเป็นคนหน้าตาดี ใครเห็นก็เกื้อหนุนช่วยเหลือ

3. ห่มผ้าหลวงพ่อโต

การห่มผ้าให้องค์พระ ก็เป็นอีกอย่างที่ชาวพุทธนิยมปฏิบัติกันในวันพระใหญ่ เนื่องจากเชื่อกันว่าจะได้บุญหนักเป็นพิเศษ โดยการไปห่มผ้าองค์พระก็มีให้ทำอยู่หลายวัน หนึ่งในนั้นคือ วัดพนัญเชิงวรวิหาร 

วิธีการห่มผ้าหลวงพ่อโต คือ หลังจากที่เราเช่าผ้าจีวรแล้ว ให้ถือผ้าไปที่หน้าองค์หลวงพ่อโต จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่มานำท่องคำถวายผ้า ท่องเสร็จก็จะโยนผ้าให้เจ้าหน้าที่ที่รอรับอยู่ด้านบน แล้วนำปลายผ้าผูกกับ

จีวรที่ห่มองค์หลวงพ่อไว้ ส่วนปลายผ้าอีกด้าน ก็โยนลงมาที่ผู้ถวาย นำผ้ามาคลุมที่ศีรษะเพื่อความเป็นสิริมงคล ส่วนใหญ่จะนิยมทำกันช่วงวันพระใหญ่ อย่างเช่น วันอาฬสาหบูชา ก็นิยมทำเช่นกัน

4. เวียนเทียน

การเวียนเทียน เป็นการเดินเวียนรอบปูชนียสถานสำคัญ เช่น อุโบสถ วิหาร หรือพระพุทธรูป เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันสำคัญ โดยเฉพาะวันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่ศาสนาพุทธมีพระรัตนตรัยครบองค์สามเป็นวันแรกของโลก ยิ่งควรออกไปเวียนเทียนเพื่อเสริมสิริมงคลในวันสำคัญนี้

วิธีเวียนเทียน เริ่มจาก ใช้เทียน ธูป และดอกไม้ เป็นเครื่องสักการบูชา ถือไว้ในมือแล้วเดินเวียนปูชนียสถานสำคัญ 3 รอบ ขณะที่เดินแต่ละรอบ ก็ต้องตั้งจิตให้สงบ พร้อมสวดระลึกถึงพระพุทธคุณ ด้วยการสวดบท อิติปิโส ระลึกถึงพระธรรมคุณ ด้วยการสวด สวากขาโต และระลึกถึงพระสังฆคุณ ด้วยการสวด สุปะฏิปันโน จนกว่าจะเวียนจบ 3 รอบ

5. เติมน้ำมันตะเกียง

นอกจากการปฏิบัติตามข้อหลักๆ แล้ว ยังสามารถทำบุญทำทานเสริมบุญบารมีด้วยวิธีอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การเติมน้ำมันตะเกียง เคยสังเกตไหมว่าเวลาเราไปวัดได้จุดธูป เทียน และสวดมนต์ไหว้พระแล้ว ในมุมหนึ่งจะมีบริการให้ทำบุญน้ำมันตะเกียง หรือให้เติมน้ำมันตะเกียง ด้วยเชื่อกันว่าจะช่วยต่อบุญ เสริมชะตาให้ชีวิตรุ่งเรือง สว่างไสวโชติช่วงชัชวาล เหมือนไฟตะเกียง

6. ทำบุญโลงศพ

การทำบุญด้วยวิธีนี้เชื่อกันว่า เป็นการทำบุญที่ได้อานิสงส์บุญมาก อีกทั้งยังเชื่อว่าจะช่วยสะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา สืบอายุ ช่วยให้พ้นจากภัยพิบัติต่างๆ ได้ การทำบุญด้วยการบริจาคโลงศพเป็นบุญที่เกิดจากการให้ทานแก่ผู้เสียชีวิตที่ยากไร้หรือศพไร้ญาติผู้น่าเวทนา เป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในวาระสุดท้ายแห่งชีวิต เป็นเจตนาที่แท้จริงของการบริจาคโลงศพ จึงจะทำให้ได้บุญมากอย่างที่ทราบกัน

โดยมีรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันไป บางแห่งก็ทำได้โดยซื้อโลงศพเพื่อบริจาค แล้วอธิษฐานแผ่เมตตาจิตถึงผู้เสียชีวิต บางแห่งจะมีการทำพิธีเพื่อเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ เช่น การลงไปนอนบนฝาโลง นอนในโลง มีการทอดผ้าบังสุกุลและนิมนต์พระมาสวด เชื่อกันว่าจะทำให้แคล้วคลาดปลอดภัย ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้หายไปได้

7. ทำบุญไถ่ชีวิตโค

การทำบุญด้วยการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ก็คล้ายๆ กันคือ เชื่อกันว่าจะได้รับอานิสงส์บุญมาก เนื่องจากเป็นการต่อชีวิตให้กับสิ่งมีชีวิตอื่นที่อยู่ร่วมโลกกับเรา อีกทั้งยังเชื่อว่าจะช่วยสะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา สืบอายุ อีกด้วย

8. ปล่อยนกปล่อยปลา

การปล่อยนกปล่อยปลา เป็นการทำบุญที่เชื่อกันว่าช่วยให้ได้รับผลบุญมากเช่นกัน เพราะเป็นการให้ชีวิตใหม่แก่เหล่าสรรพสัตว์ที่ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยว โดยเฉพาะการปล่อยปลาโดยที่ซื้อมาจากร้านค้าที่จะนำไปประกอบอาหาร เชื่อกันว่าเป็นการต่อชีวิตให้ปลาเหล่านั้น ดังนั้น การปล่อยปลาจึงเหมือนเป็นการต่อชีวิตให้กับผู้ที่ปล่อยปลา ให้มีชีวิตยืนยาวและเจริญรุ่งเรือง ทำการงานใดก็สำเร็จลุล่วง

9. ทำทานให้พระประจำวันเกิด

อีกสิ่งหนึ่งที่ชาวพุทธนิยมทำกันในวันพระใหญ่ก็คือ การทำทานบริจาคเงิน ซึ่งเป็นการทำทานกับพระประจำวันเกิด ตามความเชื่อของชาวพุทธเชื่อกันว่าแต่ละคนที่เกิดมาบนโลกนี้จะมีพระที่เป็นปางประจำวันเกิดคอยดูแลเกื้อหนุนอยู่ ดังนั้นการทำบุญในวันพระทุกครั้งก็ไม่ควรละเลยการทำบุญทำทานให้กับพระประจำวันเกิดด้วย

โดยปัจจุบันนี้ ในวัดหลายๆ แห่งก็จะจัดมุมพระประจำวันเกิดไว้ ให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ไปหยอดเหรียญบริจาคเงินตามบาตรพระประจำวันเกิดของตนเองได้อย่างสะดวกสบาย หรือบางคนก็เชื่อว่าการหยอดเหรียญให้กับพระของทุกๆ วัน (ทุกปาง) ก็จะนำพาความสุขและเจริญรุ่งเรืองมาให้เช่นกัน

10. ลอยเทียนประทีปวันเกิด


อีกสิ่งหนึ่งที่คล้ายๆ กัน คือ การลอยเทียนประทีปประจำวันเกิด นอกจากจะได้รับผลบุญจากการบริจาคซื้อเทียนประทีปแล้ว ยังมีความเชื่อกันว่า การนำประทีปลอยน้ำจะช่วยให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง สว่างไสว มีความ

เจริญก้าวหน้า เหมือนดวงประทีปที่สว่างไสวบนผิวน้ำ


Tags : ธูป เทียน ธูปหอมพลังทิพย์ สังฆภัณฑ์

view