www.Stats.in.th
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

กิจกรรมเข้าพรรษาไปทำบุญอะไรบ้างเอ่ย?

กิจกรรมเข้าพรรษาไปทำบุญอะไรบ้างเอ่ย?

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

1.กิจกรรมวันเข้าพรรษา มาหล่อเทียนพรรษา

   ร่วมกิจกรรมทำเทียนจำนำพรรษา กิจกรรมวันเข้าพรรษา ที่เรามักจะเห็นกันบ่อยๆ ก็คือพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ซึ่งถ้าเป็นนักเรียนก็จะได้ทำกิจกรรมนี้ในโรงเรียน หรือเราอาจเห็นตามห้างสรรพสินค้า 

ถึงแม้ว่าเทียนอาจไม่ได้มีความจำเป็นที่ต้องใช้เท่าไหร่แล้ว แต่ก็เป็นกิจกรรมส่งเสริมและให้ความสำคัญกับประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาที่ดีอันหนึ่งทีเดียว

2.กิจกรรมวันเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา

     เมื่อหล่อเทียนเสร็จแล้ว ก็ต้องมีพิธีถวายเทียนพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีไทยที่ชาวพุทธนิยมทำกัน พิธีแห่เทียนจำนำพรรษาก็จะมีขบวนสาธุชน ดอกไม้ อาจมีการเวียนประทักษิณรอบพระอุโบสถก่อน

แล้วจึงนำไปถวายแด่คณะสงฆ์ยังวัดนั้นๆ

3.กิจกรรมวันเข้าพรรษา ถวายหลอดไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้า

     เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ตามวัดวาอารามใช้ไฟฟ้ากันแล้ว ดังนั้น พุทธศาสนิกชนจึงนิยมถวายหลอดไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งก็เป็นการถวายแสงสว่างให้กับพระภิกษุสงฆ์เหมือนกับเราได้ถวายเทียนพรรษา

นั่นเอง หลายๆ คน เตรียมหลอดไฟใส่ท้ายรถแล้วตระเวนถวายตามวัดต่างๆ ที่ห่างไกลชุมชนก็มี ก็จะยังใจให้ปลื้มได้อีกกิจกรรมหนึ่ง

4.กิจกรรมวันเข้าพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝน และร่ม

      เพราะว่าในช่วงเข้าพรรษา เป็นช่วงฤดูฝน พุทธศาสนิกชนจึงนิยมถวายร่มกันในช่วงเข้าพรรษา เป็นการทำบุญตามกาล ว่าเวลานี้ควรแก่การถวายสิ่งใด ก็ถวายสิ่งนั้น

5.กิจกรรมวันเข้าพรรษา ตั้งใจทำทาน ตักบาตรพระทุกวัน 

      หลายๆ คนอาจปวารณาว่าในช่วงเข้าพรรษานี้ขอทำความดีให้มากขึ้น คือ ทำทานให้สม่ำเสมอทุกวัน โดยอาจตั้งใจว่า จะตักบาตรพระหน้าบ้านให้ได้ทุกวัน หรืออย่างน้อยตักบาตรห้ได้ทุกวันพระ เป็นต้น

6. กิจกรรมวันเข้าพรรษา ตั้งใจรักษาศีลให้ยิ่งๆ ขึ้นไป

     สำหรับพุทธศาสนิกชนอย่างเราก็ต้องมีศีล 5 เป็นปกติ เราอาจตั้งใจว่า พรรรษานี้เป็นอย่างไรเป็นกันจะขอรักษาศีล 8 ให้ได้ทุกวัน ก็จะเป็นการสั่งสมความดีที่ยิ่งยวดขึ้นไป ถ้ารู้สึกว่ายังไม่ค่อยเข้าใจ

เรื่องการรักษาศีล แนะนำให้ศึกษาจากวิดีโอ อุโบสถศีล ข้างล่างนี้..

7.กิจกรรมวันเข้าพรรษา ด้วยการตั้งใจนั่งสมาธิ(Meditation)ทุกวัน

      เป็นไปได้ที่เราจะตั้งใจนั่งสมาธิให้ได้ทุกวัน วันละ 15 นาที 30 นาที 60 นาที ซึ่งก็มีกิจกรรมให้เราได้บันทึกผลการปฏิบัติธรรมออนไลน์ได้ เราสมารถพัฒนาการนั่งสมาธิของตัวเราเอง และเห็นผลการ

ปฏิบัติธรรมของกันและกัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการนั่งสมาธิ ดำเนินตามคำสอนของพระสัมมสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริง

8.กิจกรรมวันเข้าพรรษา ที่นิยมมากในสังคม คือ  งดเว้นอบายมุขต่างๆ เช่น งดเหล้าเข้าพรรษา 

        สำหรับกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ก็เป็นกิจกรรมที่มีหน่วยงานให้การสนับสนุนมาก  เราคงเคยได้ยินสโลแกนคำนี้อยู่บ่อยๆ คือ "งดเหล้าเข้าพรรษา" ถึงแม้ว่า 3 เดือนคงไม่เพียงพอต่อการงดเหล้า

เพราะเหล้าไม่ดีต่อสุขภาพและยังผิดศีล  แต่อย่างน้อยก็เป็นสิ่งดีๆ ที่เราจะได้เริ่มต้นตั้งใจในการทำความดีเพื่อตนเอง

     ถ้า 3 เดือน ทำได้แล้ว ก็อาจมีกำลังใจในการเลิกเหล้าไปตลอดชีวิตเลยก็ได้

9.กิจกรรมวันเข้าพรรษา ตั้งใจว่าต้องไปทำบุญที่วัดให้ได้ทุกวันพระ

     การไปทำบุญที่วัดก็จะทำให้เราได้สำรวมกาย วาจา ใจ ได้ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล ซึ่งก็จะเป็นทางมาแห่งบุญให้กับตัวเรา

ดังนั้น พรรษานี้อาจตั้งใจไปเลยว่าจะขอไปทำบุญที่วัดให้ได้ทุกวันพระ หรือทุกวันอาทิตย์ เมื่อทำได้จริงอย่างตั้งใจแล้ว เราก็จะได้สัจจะบารมีอีกด้วย


Tags : พระ พระเกจิ พระเกจิอาจารย์ รูปเหมือน รูปปั้น

view