www.Stats.in.th
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
วันสำคัญ ประเพณีตักบาตรเทโว  หลังออกพรรษา

วันสำคัญ ประเพณีตักบาตรเทโว หลังออกพรรษา

ประเพณีตักบาตรเทโว -ประเพณีตักบาตรเทโว หลังวันออกพรรษา- หลังวันออกพรรษา 1 วัน คือ แรม 1 ค่ำ เดือน 11 จะมีการ"ตักบาตรเทโว"หรือชื่อเต็มตามคำ......

อ่านต่อ
กิจกรรมเข้าพรรษาไปทำบุญอะไรบ้างเอ่ย?

กิจกรรมเข้าพรรษาไปทำบุญอะไรบ้างเอ่ย?

กิจกรรมวันเข้าพรรษา 1.กิจกรรมวันเข้าพรรษา มาหล่อเทียนพรรษา ร่วมกิจกรรมทำเทียนจำนำพรรษากิจกรรมวันเข้าพรรษาที่เรามักจะเห็นกันบ่อยๆ ก็คือพิธ......

อ่านต่อ
วันโกน-วันพระ

วันโกน-วันพระ

วันพระ-วันโกน วันพระ หรือ วันธรรมสวนะหมายถึง วันประชุมถือศีลฟังธรรมในพุทธศาสนา (ธรรมสวนะ หมายถึง การฟังธรรม) กำหนดเดือนทางจันทรคติละ 4 วัน ได้แก่ วั......

อ่านต่อ
วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา

ต ร ง กั บ วั น ขึ้ น ๑ ๕ ค่ำ เ ดื อ น ๘ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ นับเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา คือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรร......

อ่านต่อ
วันอัฏฐมีบูชา

วันอัฏฐมีบูชา

วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ความหมาย เนื่องด้วยอัฏฐมีคือวันแรม ๘ ค่ำ แห่งเดือนวิสาขะ (เดือน ๖) เป็นวันที่ถือกันว่าตรงกับวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ......

อ่านต่อ
วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา (บาลี: วิสาขปูชา; อังกฤษ: Vesak) เป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนาสำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก ทั้งเป็นวันหยุดราชการในหลายประ......

อ่านต่อ
วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา วันมาฆบูชา (บาลี: มาฆปูชา; อักษรโรมัน: Magha Puja) เป็นวันสำคัญของชาวพุทธเถรวาทและวันหยุดราชการในประเทศไทย "มาฆบูชา" ย่อมาจาก "มาฆปูรณมี......

อ่านต่อ
จัดห้องพระ อย่างถูกวิธี เสริมมงคลบ้านและผู้อยู่อาศัย

จัดห้องพระ อย่างถูกวิธี เสริมมงคลบ้านและผู้อยู่อาศัย

จัดห้องพระ อย่างถูกวิธี เสริมมงคลบ้านและผู้อยู่อาศัย ในการ จัดห้องพระ นั้น เพื่อนๆ หลายคนอาจจะคิดว่ายาก จัดไม่ถูก เพราะต้องดูทิศ ดูความเหมาะสมหลายๆ อ......

อ่านต่อ
คำสอนดีๆของพระเกจิฯ

คำสอนดีๆของพระเกจิฯ

คำสอนดีๆของพระเกจิฯ --ทำเหตุในปัจจุบันดี ผลในอนาคตย่อมต้องดี-- # สมเด็จ พุฒาจารย์ โต --ลักษณะของบุญ คือ ใจเราดี ใจเรามีความสุข ใจเรามีความสบาย เ......

อ่านต่อ
รวมบทความสั้นของธรรมะ

รวมบทความสั้นของธรรมะ

รวมบทความธรรมะ " ชีวิตกับมุมมอง " ที่ว่ามุมมองกับชีวิต ท่านว่ามันต่างกันหรือเปล่า ระหว่างมุมมองกับชีวิต หรือชีวิตกับมุมมอง เราจะเลือกใช้บริกา......

อ่านต่อ
การปล่อยวาง

การปล่อยวาง

ปล่อยวาง การปล่อยวางมี ๒ ประเภท ๑. การปล่อยวางด้วยความรู้ ๒. การปล่อยวางความเขลา การปล่อยวางด้วยความรู้เกิดขึ้น เพราะผู้ปล่อยวางนั้น ตระหนักรู......

อ่านต่อ
ปัจจัย  ๔  รูปธรรม และ ปัจจัย  ๔  นามธรรม

ปัจจัย ๔ รูปธรรม และ ปัจจัย ๔ นามธรรม

ปัจจัย ๔ รูปธรรม และ ปัจจัย ๔ นามธรรม สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ คือ ปัจจัย ๔ มีดังนี้ ๑) อาหาร ๒) เครื่องนุ่งห่ม ๓) ท......

อ่านต่อ
คติธรรมของ ๑๘ พระอาจารย์

คติธรรมของ ๑๘ พระอาจารย์

พัฒนาจิต ชีวิตพัฒนา ด้วยคติธรรม ๑๘ พระอาจารย์ ๑. หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล วิปัสสนานี้ มีผลอานิสงส์ใหญ่ยิ่งกว่าทาน ศีล พรหมวิหารภาวนา ย่อมทำให้ผู้เ......

อ่านต่อ
คำสอนหลวงปู่มั่น

คำสอนหลวงปู่มั่น

ของดีมีอยู่กับตัว ของดีมีอยูกับตัว หลวงปูมั่น ภูริทัตตมหาเถระ นิตยสารธรรมจักษุปที่๘๒ ฉบับที่๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ของดีมีอยูᢴ......

อ่านต่อ
วิธีห้ามจิตไม่ให้คิดอกุศล

วิธีห้ามจิตไม่ให้คิดอกุศล

ธรรมชาติของจิต ไม่ชอบอยู่นิ่ง ชอบนึกคิดไปต่างๆนานา เช่น นึกคิดไปในทางกามบ้าง นึกคิดไปในทางอาฆาตพยาบาทบ้าง การนึกคิดในทางที่ไม่ดีเช่นนี้เรียกว่า อกุศลว......

อ่านต่อ
คุณประโยชน์ของศีล 5

คุณประโยชน์ของศีล 5

ศีล ๕นั้น มีประโยชน์โดยรวม ๒ ด้านคือ๑.) เพื่อความสงบสุขของสังคม คือเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น อันจะส่งผลให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง ความหวา......

อ่านต่อ
 วิธีอยู่อย่างมีความสุข

วิธีอยู่อย่างมีความสุข

วิธีอยู่อย่างมีความสุข มนุษย์เรานี้มีข้อเสียประการหนึ่ง คือว่า ชอบเก็บทุกอย่าง วัตถุก็เก็บ อารมณ์ก็เก็บ มีอะไรผ่านมาก็เก็บใส่กระเป๋าเสียเรื่อย เ......

อ่านต่อ
ทุกข์ที่สุด จะหลุดได้อย่างไร

ทุกข์ที่สุด จะหลุดได้อย่างไร

อย่ากลัวว่าความทุกข์นั้น จะมีตลอดไป... อย่าคิดว่าไม่มีทางแก้ไข... หนทางที่เร็วที่สุดคือ เปลี่ยนอารมณ์... ท่านใดมีทุกข์ ขอให้มันผ่านไปโดยไวครับ..... เ......

อ่านต่อ
ความทุกข์คืออะไร

ความทุกข์คืออะไร

'ความทุกข์' จำแนกออกเป็น ๑๒ ประการ คือ (๑) ชาติปิ ทุกฺขา ความเกิด เป็นทุกข์ (๒) ชราปิ ทุกฺขา ความแก่ เป็นทุกข์ (๓) มรณมฺปิ ทุกฺขํ ความตาย เป็นทุกข์ (๔......

อ่านต่อ
เทคนิคมองโลกในแง่ดี

เทคนิคมองโลกในแง่ดี

คนไทยสมัยนี้เครียดกันง่ายจัง วันๆ หนึ่งต้องพบกับความทุกข์ใจ ไม่สบายใจ กังวลใจ กันหลายๆ ครั้งไม่เหมือนกับคนไทยสมัยโบราณที่กว่าจะเกิดความเครียดขึ้นมาได้......

อ่านต่อ
10 วิธีทำบุญ ให้ได้บุญมาก

10 วิธีทำบุญ ให้ได้บุญมาก

มาถึงวันสำคัญทางศาสนากันอีกแล้ว สำหรับเดือนนี้เป็นคิวของ 'วันอาสาฬหบูชา' เป็นวันสำคัญที่มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ทุกปี โดยชาวพุทธมักจะเรียกว่าวันพระใหญ......

อ่านต่อ
รายชื่อสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัด

รายชื่อสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัด

รายชื่อสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด รายชื่อสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1. วัดธรรม......

อ่านต่อ
การทำบุญในวันเกิด

การทำบุญในวันเกิด

การทำบุญในวันเกิด ความเป็นมา อันประเพณีที่จะ ทำบุญวันเกิด ขึ้นนี้เนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงทำเป็นตัวอย่างตั้งแต่ยังทรงผนว......

อ่านต่อ
"พลังทพย์" สินค้าสังฆภัณฑ์ราคาส่ง

"พลังทพย์" สินค้าสังฆภัณฑ์ราคาส่ง

“พลังทิพย์” จำหน่ายสินค้าสังฆภัณฑ์ราคาส่งสำหรับร้านค้าและร้านสังฆภัณฑ์ทั่วไป เรายินดีให้คำปรึกษาสำหรับท่านที่ต้องการเปิดร้านสังฆภัณฑ์ ......

อ่านต่อ

ความรู้เกียวกับการไหว้พระ(เฉพาะสมาชิก)

เรื่องของธูปกับการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์.... เรื่องราวของธูปที่เราใช้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ นั้นเป็นพิธีของพราหมณ์ที่ใช้ในการบูชาองค์เทพ หากผู้อ่านเ......

หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด

หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด

หลวงปู่ทวด หลวงปู่ทวดวัดช้างให้ จ.ปัตตานีท่านเป็นพระมหาเถระที่รู้จักกันทั่วประเทศ ในนาม" หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด " คาถาบูชาท่าน คือนะโม โพธิสั......

อ่านต่อ
เรื่องราวของการบนบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เรื่องราวของการบนบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เรื่องราวของการบนบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การบนบาน คือ การขอพรโดยไม่ขอเปล่า แต่เป็นการหยิบยื่นส่งตอบแทนใ้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านได้ทำการขอ หากผลขอ......

อ่านต่อ
10 วัดศักดิ์สิทธิ์ที่คู่บ้านคู่เมือง ครั้งนึ่งควรไปสักการะเพื่อเป็นสิริมงคล

10 วัดศักดิ์สิทธิ์ที่คู่บ้านคู่เมือง ครั้งนึ่งควรไปสักการะเพื่อเป็นสิริมงคล

10 วัดศักดิ์สิทธิ์ที่คู่บ้านคู่เมืองที่ครั้งหนึ่งควรไปเพื่อเป็นสิริมงคล วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จ.เชียงใหม่ เป็นวัดคู่เมืองล้านนามาช้านาน ต......

อ่านต่อ
โบราณสถานสำคัญจากแหล่งอารยธรรมทั่วไทย

โบราณสถานสำคัญจากแหล่งอารยธรรมทั่วไทย

โบราณสถานสำคัญจากแหล่งอารยธรรมทั่วไทย ---แนะนำโบราณสถานแหล่งอารยธรรมของไทย--- อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ขึ้นทะเบียนเป็นมร......

อ่านต่อ
ไหว้พระ 9 วัด ในกรุงเทพฯ

ไหว้พระ 9 วัด ในกรุงเทพฯ

ไหว้พระ 9 วัดในเมืองกรุง วันหยุดๆๆแบบนี้ ใครมีจิตใจอยากไปทำบุญแต่ไม่อยากไปไกลจากกรุงเทพฯ เพราะต้องกลับมาทำงานต่อ เพราะฉะนั้นเราจะแนะนำให้มาไหว้พระต......

อ่านต่อ
การเพิ่มพลังบุญตามแบบหลวงปู่ดู่

การเพิ่มพลังบุญตามแบบหลวงปู่ดู่

การเพิ่มบุญตามแบบหลวงปู่ดู่ - การเพิ่มพลังบุญแบบไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียว เคล็ดวิชานี้ เป็นของท่านหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ท่านสอนไว้ว่า- เวลาตื่นเช้า......

อ่านต่อ
พระประจำวันเกิด 7 วัน

พระประจำวันเกิด 7 วัน

พระประจำวันเกิด 7 วัน เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า ประชากรร้อยละ 95 ของประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท ซึ่งถือว่าเป็นศาสนาประจำชาติ ทั้งนี้ นอก......

อ่านต่อ
เกิดวันนี้ ทำบุญด้วยอะไร

เกิดวันนี้ ทำบุญด้วยอะไร

วันครบรอบวันเกิด เป็นวันสำคัญในชีวิต โดยเฉพาะชาวพุทธนั้น นิยมทำบุญวันเกิดเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองมายาวนาน วันนี้เราจึงมีความรู้เกี่ยวกับการทำบุญวั......

อ่านต่อ

การไหว้อย่างไทย

งามอย่างไทย ไหว้อย่างไทย การไหว้ การประนมมือไหว้นั้น ฝ่ามือทั้งสองข้างจะต้องทาบทับกัน ปลายนิ้วทาบสนิทกัน ทำหลังมือให้โป่งออกเล็กน้อย ไม่้ต้องมาก......

อ่านต่อ

พระเกจิอาจารย์ขนาด 5 นิ้ว และ 9 นิ้ว

บูชาหุ่นขี้ผึ้งสำหรับโต๊ะหมู่หรือห้องพระ เกจิอาจารย์ขนาด 9 นิ้ว >>>> ขนาด 9 นิ้ว ราคาเช่าองค์ละ 950 บาทคลิก <<<< จัดส่งชำร......

อ่านต่อ

การจัดสร้างหุ่นขี้ผึ้งขนาดเท่าบุคคลจริง

โรงปั้นมาการ รับปั้นหุ่นขี้ผึ้งขนาดเท่าคนจริงและขนาด 5 นิ้ว 9 นิ้ว ใครๆก็สามารถจัดสร้างหุ่นขี้ผึ้งได้? โรงปั้นมาการ รับปั้นหุ่นขี้ผึ้ง พระเ......

อ่านต่อ

โรงปั้นมาการ รับปั้นหุ่นขี้ผึ้ง หุ่นเหมือนองค์จริง

โรงปั้นมาการ รับปั้นหุ่นขี้ผึ้งขนาดเท่าคนจริงและขนาด 5 นิ้ว 9 นิ้ว ใครๆก็สามารถจัดสร้างหุ่นขี้ผึ้งได้? โรงปั้นมาการ รับปั้นหุ่นขี้ผึ้ง พระเ......

อ่านต่อ
คำสอนดีๆของพระพุทธทาส ภิกขุ

คำสอนดีๆของพระพุทธทาส ภิกขุ

คำสอนดีๆจากพระพุทธทาส ภิกขุ - “โลกนี้เปรียบ ปานว่า มาสมุทร ปลามนุษณ์ ผุดว่าย อยู่ไหวไหว เพราะตัณา หมื่นวิถี เข้าจี้ใจ วิ่งขวั......

อ่านต่อ
ประวัติพระพิฆเนศ Bal Ganesh

ประวัติพระพิฆเนศ Bal Ganesh

ประวัติพระพิฆเนศ Bal Ganesh พระพิฆเนศวรกับประเทศไทย ในประเทศไทยจะ เห็นได้ว่ามีการบูชาเทพองค์ต่างๆในศาสนาพราหมณ์อยู่มากมาย รวมทั้งองค์พระพิฆเณศ ซึ่งอ......

อ่านต่อ
การปั้น

การปั้น

ปั้น การปั้นเป็นกระบวนการหนึ่งในงานประติมากรรมที่มีลักษณะเป็น 3 มิติ คือ มีความกว้าง ความยาว และความหนา ผู้ชมสามารถจับต้องหรือสัมผัสได้ ทั้งนี้ก......

อ่านต่อ
พระประจำวันศุกร์ (ปางรำพึง)

พระประจำวันศุกร์ (ปางรำพึง)

พระประจำวันศุกร์ (ปางรำพึง) "ปางรำพึง" ลักษณะพระพุทธรูป พระพุทธรูปปางนี้ อยู่ในพระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองประสานยกขึ้นประทับที่พระอุระ พระหัตถ์ข......

อ่านต่อ
ขั้นตอนการปั้นหุ่นขี้ผึ้ง

ขั้นตอนการปั้นหุ่นขี้ผึ้ง

ขั้นตอนการปั้นหุ่นขี้ผึ้ง 1.ขึ้นรูปดินยึดโครงเหล็กติดกับแป้นผูกครอส ขึ้นรูปดินเหนียว ตามแบบ 2.ทำพิมพ์ทุบทำพิมพ์ทุบ ใช้ปูนปลาสเตอร์พอกรูปดินเหนีย......

อ่านต่อ
ประวัติสำคัญ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ

ประวัติสำคัญ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ

หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ " อดีตก็เป็นทำเมา อนาคตก็เป็นทำเมา จิตดิ่งอยู่ในปัจจุบัน รู้อยู่ในปัจจุบัน ละอยู่ในปัจจุบันนี้จึ......

อ่านต่อ
ประวัติพระเกจิอาจารย์ดังของไทย

ประวัติพระเกจิอาจารย์ดังของไทย

ประวัติพระเกจิอาจารย์ดังของไทย 1. หลวงพ่อคูณ ประวัติ หลวงพ่อคูณ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2466 ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 10 ปีก......

อ่านต่อ
ขี้ผึ้ง(Beewax)

ขี้ผึ้ง(Beewax)

มีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด วัสดุสำคัญที่ใช้ในการทำเทียนมานานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คือ ขี้ผึ้ง ซึ่งมาจากรังผึ้งที่เราสามารถพบได้ตามป่านั่นเอง โดยมาก......

อ่านต่อ

รับปั้นหุ่นขี้ผึ้ง พระเกจิอาจารย์

รับปั้นหุ่นขี้ผึ้งพระเกจิอาจารย์ ราคา เป็นกันเอง สนใจติดต่อ T.090-556-9200(แจ็ค),087-520-8888(เบน) Fax. 034-874274 ...

อ่านต่อ

บทสวดมนต์และพระคาถา

บทสวด พระคาถา พระพุธมนต์ บทสวดนมัสการบูชาพระรัตนตรัย บทสวดขอขมาและอธิษฐานจิต บทสวดถวายดอกไม้ ธูปเทียน บทสวดขอขมาพระรัตนตรัย บทสวดชุ......

อ่านต่อ
view