www.Stats.in.th
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
วันสำคัญ ประเพณีตักบาตรเทโว  หลังออกพรรษา

วันสำคัญ ประเพณีตักบาตรเทโว หลังออกพรรษา

ประเพณีตักบาตรเทโว -ประเพณีตักบาตรเทโว หลังวันออกพรรษา- หลังวันออกพรรษา 1 วัน คือ แรม 1 ค่ำ เดือน 11 จะมีการ"ตักบาตรเทโว"หรือชื่อเต็มตามคำ......

อ่านต่อ
กิจกรรมเข้าพรรษาไปทำบุญอะไรบ้างเอ่ย?

กิจกรรมเข้าพรรษาไปทำบุญอะไรบ้างเอ่ย?

กิจกรรมวันเข้าพรรษา 1.กิจกรรมวันเข้าพรรษา มาหล่อเทียนพรรษา ร่วมกิจกรรมทำเทียนจำนำพรรษากิจกรรมวันเข้าพรรษาที่เรามักจะเห็นกันบ่อยๆ ก็คือพิธ......

อ่านต่อ
วันโกน-วันพระ

วันโกน-วันพระ

วันพระ-วันโกน วันพระ หรือ วันธรรมสวนะหมายถึง วันประชุมถือศีลฟังธรรมในพุทธศาสนา (ธรรมสวนะ หมายถึง การฟังธรรม) กำหนดเดือนทางจันทรคติละ 4 วัน ได้แก่ วั......

อ่านต่อ
วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา

ต ร ง กั บ วั น ขึ้ น ๑ ๕ ค่ำ เ ดื อ น ๘ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ นับเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา คือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรร......

อ่านต่อ
วันอัฏฐมีบูชา

วันอัฏฐมีบูชา

วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ความหมาย เนื่องด้วยอัฏฐมีคือวันแรม ๘ ค่ำ แห่งเดือนวิสาขะ (เดือน ๖) เป็นวันที่ถือกันว่าตรงกับวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ......

อ่านต่อ
วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา (บาลี: วิสาขปูชา; อังกฤษ: Vesak) เป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนาสำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก ทั้งเป็นวันหยุดราชการในหลายประ......

อ่านต่อ
วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา วันมาฆบูชา (บาลี: มาฆปูชา; อักษรโรมัน: Magha Puja) เป็นวันสำคัญของชาวพุทธเถรวาทและวันหยุดราชการในประเทศไทย "มาฆบูชา" ย่อมาจาก "มาฆปูรณมี......

อ่านต่อ
view