www.Stats.in.th
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

Posts Tagged " พระ "

ความรู้เกียวกับการไหว้พระ

เรื่องของธูปกับการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์....   เรื่องราวของธูปที่เราใช้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ นั้นเป็นพิธีของพราหม...

Tags :

บทสวดมนต์และพระคาถา

บทสวด พระคาถา พระพุธมนต์  บทสวดนมัสการบูชาพระรัตนตรัย  บทสวดขอขมาและอธิษฐานจิต  บทสวดถวายดอก...

Tags :

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา วันมาฆบูชา (บาลี: มาฆปูชา; อักษรโรมัน: Magha Puja) เป็นวันสำคัญของชาวพุทธเถรวาทและวันหยุดราชการในประเทศไทย...

Tags :

วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา (บาลี: วิสาขปูชา; อังกฤษ: Vesak) เป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนาสำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก ...

Tags :

วันอัฏฐมีบูชา

 วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ความหมาย เนื่องด้วยอัฏฐมีคือวันแรม ๘ ค่ำ แห่งเดือนวิสาขะ (เดือน ๖) เป็นวันที่ถือกันว...

Tags :

วันอาสาฬหบูชา

 ต ร ง กั บ วั น ขึ้ น ๑ ๕ ค่ำ เ ดื อ น ๘ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ นับเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธ...

Tags :

เกิดวันนี้ ทำบุญด้วยอะไร

วันครบรอบวันเกิด เป็นวันสำคัญในชีวิต โดยเฉพาะชาวพุทธนั้น นิยมทำบุญวันเกิดเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองมายาวนาน วันนี้เราจ...

Tags :

พระประจำวันเกิด 7 วัน

พระประจำวันเกิด 7 วัน     เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า ประชากรร้อยละ 95 ของประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธ นิกา...

Tags :

การปั้น

  ปั้น      การปั้นเป็นกระบวนการหนึ่งในงานประติมากรรมที่มีลักษณะเป็น  3  มิ...

Tags :

เทคนิคมองโลกในแง่ดี

คนไทยสมัยนี้เครียดกันง่ายจัง วันๆ หนึ่งต้องพบกับความทุกข์ใจ ไม่สบายใจ กังวลใจ กันหลายๆ ครั้ง ไม่เหมือนกับคนไทยสมัยโ...

Tags :

Page 1 of 2 pages
1   2   Next  
view