www.Stats.in.th
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

วิธีการแก้กรรม Part 1

(อ่าน 1402/ ตอบ 0)

Makarn


วิธีแก้กรรมกรรมปวดศีรษะเกิดจากกรรม ได้เคยทำบาปไว้แต่ภพปางก่อน เช่น ทำร้ายสัตว์อื่น ด้วยการตีหัว หรือ ทุบหัวปลาไว้ เพราะสัตว์ก็มี อายุขัย วิญญาณ มาสิงอยู่บริเวณศีรษะแบบเดียวกับเรา ที่เราได้ทำไว้ ถ้าเป็นไมเกรนก็เพราะ วิญญาณตามมาพบ โกรธที่เคย เป็นหนี้ ชาติไหนไม่รู้ 10 ตำลึง จะตีบริเวณศีรษะไม่ข้างใดก็ข้างหนึ่ง เรียกว่า ไมเกรน
วิธีแก้กรรม
ทำบุญใส่บาตรด้วยอาหาร 1 ชุด พระสะดุ้งมาร 3 นิ้ว หรือ 5 นิ้ว ดอกไม้ธูปเทียน ส่งวิญญาณให้ไปเกิด บนศาลา
ถ้าแก้ที่ทำกับปลาช่อน หลังจากใส่บาตรกรวดน้ำแล้ว ให้ปล่อยปลาช่อน 1 ตัวด้วย (ทำให้เสร็จ ในวันเดียวกัน)
หาหมอเป็นการแก้ที่ปลายเหตุ เห็นผลช้า
ถ้านั่งสมาธิกรรมฐาน สติปัฏฐาน 4 จะแก้ได้เร็วและหายขาด ที่ยังไม่หายขาด เป็นเพราะ เจ้ากรรมนายเวรชุดใหม่ เข้ามาแทนที่
ก่อนใส่บาตร ให้จุดธูป 3 ดอก ขอขมากรรมกลางแจ้ง แล้วกล่าวคำขอขมาตามที่เขียนไว้ใน วิธีแก้กรรมด้วยการใส่บาตรกรรมปวดหลัง


เกิดจากกรรม ที่เคยตีหลังหมา หรือตีตะขาบกลางหลัง


วิธีแก้กรรม


ก่อนใส่บาตร ให้จุดธูป 3 ดอก ขอขมากรรมกลางแจ้ง"ตั้งนะโม 3 จบ" ขอขมากรรมว่า
"จะใส่บาตร 1 ชุด พร้อม พระเงิน พระทอง อย่างละ 1 องค์ ดอกไม้ ธูป เทียน ขอให้ไปเกิดบนศาลา ขออโหสิกรรมให้ขาดจากกัน เดี๋ยวนี้ ขอให้หายเจ็บป่วย"
และต้องกรวดน้ำทุกครั้งหลังใส่บาตรทันที เพราะวิญญาณคอยรับอยู่ ดังนี้
"ตั้งนะโม 3 จบ" แล้วกล่าวว่า
"ข้าพเจ้าได้ทำบุญใส่บาตรด้วย พระเงินพระทอง ขออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรคือ ...(หมา,ตะขาบ,หรือ....)"
หมา,ตะขาบ,หรือ....อย่างใดอย่างหนึ่ง แก้เฉพาะอย่าง ห้ามให้รวม เขาจะไม่ได้รับ จะยังคงเจ็บป่วย ให้แก้ ทีละอย่าง ทีละครั้ง ถ้าจำได้ว่า เคยทำอะไรไว้ แต่ยังไม่มีอาการเจ็บป่วย ให้แก้ไว้ล่วงหน้าก็จะดี เพราะ เจ้ากรรมนายเวร (วิญญาณ) จะได้ขึ้นบนศาลา ถ้าไม่แก้ กรรมนี้อาจตามมาให้ผลเราในชาตินี้อีก 10 ปี หรือ 20 ปี ข้างหน้า หรือ อาจจะเป็นภพหน้า ก็ได้กรรมโรคหัวใจเกิดจากกรรม ที่ชอบกินเนื้อสัตว์ที่ใช้ทำเป็นอาหาร แบบที่ยังเป็น ๆวิธีแก้กรรม


ให้ทำบุญ ใส่บาตร แล้วไปปล่อยสัตว์ที่ แม่น้ำลำคลอง หรือทะเล ก่อนทำบุญทุกครั้ง เช่น ก่อนจบเงิน หรือเครื่อง บวช ฯลฯ หรือเพียงแค่ เราได้เห็นหรือได้ฟัง ผู้อื่นทำบุญ แล้วเราน้อมจิต อนุโมทนาบุญกับเขา เราก็จะได้บุญนั้น ร่วมกับเขา ไปด้วย เราสามารถแผ่บุญนี้ได้ด้วยเช่นกัน โดยก่อนทำบุญ ให้นำ ของทุกอย่างที่เป็นปัจจัย ที่จะนำไป ทำบุญ เช่น วัตถุสิ่งของ ไปวางที่หน้าหิ้งพระ แล้วจุดธูป (หรือจะใช้จิตถวายพระพุทธที่บ้านก็ได้) แล้ว
"ตั้งนะโม 3 จบ" และกล่าวว่า (ถ้าเป็นการแผ่บุญจากบุญที่เราได้รับมาจากการอนุโมทนาบุญกับผู้อื่น หรือจาก อย่างอื่น ก็ให้ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าว เหมือนกัน)
"ขอถวายบุญนี้แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 5 พระองค์ ขอให้บุญกุศลทั้งหมดส่งมายังข้าพเจ้าก่อน ขอให้ ข้าพเจ้า มีพลังแก่กล้า มีเดช มีปัญญาโภคะ แล้วจึงนำส่ง ให้ผู้มีพระคุณ บิดา มารดา ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ บุตร ธิดา สามี ภรรยา บริวาร ทุกภพทุกชาติ ผู้ที่มีชีวิตอยู่ ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว (เอ่ยชื่อได้ก็ดี) เจ้ากรรมนายเวร (ดวงวิญญาณ) ศัตรูหมู่มาร หรือหมู่พาล (มนุษย์ที่มีชีวิตอยู่ อาจจะเป็นคู่ หุ้นส่วนงาน หรือหุ้นส่วนชีวิต บุตร ธิดา ฯลฯ ผู้มีพระคุณ ต่อประเทศชาติ องค์พระมหาราช หรือองค์วีรสตรีไทย (เอ่ยชื่อ) เจ้าหนี้และลูกหนี้ธนาคาร ให้เจริญรุ่งเรือง"กรรมต้องเสียเงินตลอดเกิดจากกรรม ที่เคยเอาเงินเขามาในอดีตชาติแล้วไม่คืน ปล่อยกู้คิดดอกเบี้ยแพง โกงคนในชาติปัจจุบัน ทำแท้ง ยุยงให้คนเสียเงิน โดยรู้ว่าผิดก็ให้ทำวิธีแก้กรรม ทำได้หลายวิธี ดังนี้


1. พยายามทำบุญอุทิศส่วนกุศล ทุกวันเกิด ให้แก่ผู้ที่เคยล่วงเกินกันมาตั้งแต่อดีตชาติ ปัจจุบันชาติ ให้ได้ รับกุศล และอโหสิกรรม ซึ่งกันและกัน
2. หากคนที่เราล่วงเกินยังมีชีวิตอยู่ ให้หาเงินไปคืนและขออโหสิกรรม เพื่อชีวิตเราจะได้ดีขึ้น
3. ตักบาตรวันโกน อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร และวิญญาณเด็กที่ตามมา ให้ได้รับกุศล และขอให้เปิดทาง ให้ ชีวิตเรา ดีขึ้น
4. ทำกุศลกับผู้มีพระคุณ และให้ช่วยเหลือคน เพื่อยามที่ตกทุกข์ได้ยาก จะได้มีคนมาเหลียวแล และดูแล เราบ้าง
5. สวดมนต์ทุกวันเกิด และแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวร ให้ได้รับกุศล และอโหสิกรรมซึ่งกันและกันกรรมครอบครัวมีแต่ปัญหาเกิดจากกรรม สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังนี้
1. เคยทำแท้ง
2. ไม่ทำบุญให้บรรพบุรุษ
3. ไม่เข้าใจครอบครัว สามี/ภรรยา ลูก
4. เคยผิดศีลกาเมในชาติก่อนและชาตินี้
5. ทำผิดต่อเจ้าที่เจ้าทางวิธีแก้กรรม


1. เลี้ยงพระทำบุญบ้าน วันเกิด สวดชะยันโต ประพรมน้ำมนต์ และขพรให้ครอบครัว อยู่เย็นเป็นสุข แล้วถวาย สังฆทาน อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายให้อโหสิกรรม และขอให้ช่วยให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข
2. ไปถวายผ้าบังสกุล อุทิศให้แก่บรรพบุรุษ ขอให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข หรือทำบุญแล้วอุทิศให้บรรพบุรุษ
3. เคยบอกรักสามี/ภรรยาและลูกบ้างหรือไม่ ควรกระทำด้วยเพราะจะทำให้เข้าใจกันมากขึ้น ว่าเรารักเขา
4. สวดมนต์ทกวันเกิดตนเอง ขอพรเทพประจำตัวให้คุ้มครองครอบครัวให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข
5. กราบไหว้เจ้าที่เจ้าทาง พระภูมิเจ้าที่ ด้วยอาหารคาว อาหารหวานชุดใหญ่ และขอพรให้ท่าน อำนวยโชคลาภ ความร่มเย็น เป็นสุขให้ครอบครัวกรรมที่ต้องสะเดาะเคราะห์


เกิดจากกรรม


1. เมื่อตนเองเข้าเสวยอายุที่ไม่ดีก็จะประสบเคราะห์ร้ายเช่น ป่วยหนัก เกิดอุบัติเหตุ เสียเงิน
2. ชอบทำร้ายผู้ต่ำกว่าให้ทุกข์ทรมาน
3. ป่วยหนักเพราะฆ่าสัตว์ ผิดศีลข้อที่ 1วิธีแก้กรรม


1. กินเจ 7 วัน อุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เคยทำไว้ตั้งแต่อดีตชาติ ปัจจุบันชาติ
2. ตักบาตรให้ครบตามปีที่เข้าเสวยอายุ
3. ไหว้พระให้ครบ 7 วัน 7 วาร(วาระ) เพื่อล้างเคราะห์
4. ปล่อยสัตว์ลงน้ำตามกำลังวันเกิดตนเองจนครบ 1 ปี เคราะห์ร้ายจะกลายเป็นดี
5. ขอพรจากพระที่นับถือ ไปที่วัด ให้ท่านให้พรช่วยให้เราพ้นเคราะห์พ้นโศก และมีชีวิตที่ดีขึ้น


พระสะดุ้งมาร-พลังทิพย์

บริษัท มาการ จำกัด
88/8 หมู่4 ซอยแผ่นดินทอง ตำบลบางน้ำจืด, สมุทรสาคร 74000
Email:makarn.social@gmail.com
090-5588-566

090-5569-200Link: คลิ๊กที่นี่

Webboardแสดงความคิดเห็น
เยี่ยม   แย่   แย่   แย่   เขิน   หยอกล้อ  ตกใจ  ร้องไห้   สงสัย   ขอโทษ   หดหู่   อย่าน่ะ   ต่อว่า   โอเค
*ชื่อ
*สถานะ  
*อีเมล
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
*รหัสยืนยัน

หมายเหตุ : : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง

view