www.Stats.in.th
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

วิธีแก้กรรม Part 3

(อ่าน 919/ ตอบ 0)

Makarn


กรรมเกิดมาไม่สวย


เกิดจากกรรม


1. ทำอะไรลวก ๆ กับพระ พ่อแม่




2. ชอบว่าผู้อื่นและทำร้ายสัตว์




3. ถวายดอกไม้แห้ง-เหี่ยว



วิธีแก้กรรม


1. หมั่นถวายดอกไม้หอม พวงมาลัยที่ไม่ใช้เวียนต่อพระพุทธรูป พระภิกษุสงฆ์ เทพ ด้วยกิริยาที่ตั้งใจ




2. ไม่ลบหลู่ผู้มีพระคุณรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์




3. บริจาคน้ำมันตะเกียง ขอแสงสว่างด้านความงาม



กรรมมีกลิ่นตัวเหม็นตลอด


เกิดจากกรรม


1. ชาติก่อนชอบดูถูกคนอื่น




2. ชาติก่อนชอบคิดอิจฉาริษยาผู้อื่น



วิธีแก้กรรม


1. ต้องรู้จักยินดีกับผู้อื่น เมื่อเห็นเขาได้ดี




2. หมั่นถวายของหอม ดอกไม้ ไม่ให้ขาด



กรรมเกิดมาโง่


เกิดจากกรรม


1. ดูถูกผู้ที่หมั่นหาความรู้และชักชวนเขาไปทำผิด




2. ไม่ขยันหมั่นเพียรศึกษาหาความรู้ แต่ทำตัวมั่วสุมในทางผิด



วิธีแก้กรรม


1. หมั่นทำบุญด้านหนังสือธรรมะ หรือพิมพ์บทสวดมนต์แจก




2. ให้ถวายหลอดไฟฟ้า ในวันเกิดตนเอง เลือกให้ตรงกับ ข้างขึ้น 7 - 15 ค่ำ กุศลจะส่งผล ให้มี ปัญญาแจ้ง แทงตลอด ในงานนั้น ๆ




3. หมั่นสวดมนต์ทุกวัน




4. หมั่นกตัญญูต่อความถูกต้อง และมีวิริยะมากขึ้น



กรรมมีบริวารไม่ดี


เกิดจากกรรม


1. ชาติก่อนไม่กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และคนใกล้ชิด




2. เมื่ออดีตชาติ เคยให้ร้าย คนอื่น




3. ไม่ช่วยเหลือส่วนรวม



วิธีแก้กรรม


1. หมั่นทำบุญ โดยให้ทานกับบุคคลที่ใกล้ตัว และหมั่นชักชวน บุคคลอื่นทำบุญร่วมกัน เกิดชาตินั้นฉันใด จะมีบริวาร มากมาย




2. ให้ร่วมทำบุญด้านบวชนาคหมู่ หรือสามเณรภาคฤดูร้อน จะทำให้พ้นทุกข์และมีบริวารที่ดีอยู่ในศีลธรรม




3. หมั่นกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ



แก้กรรมแคล้วคลาดจากอันตราย


เกิดจากกรรม


1. ฆ่าสัตว์ไว้มาก




2. มักคิดสมน้ำหน้าคนที่กำลังเดือดร้อน หรือประสบอันตราย




3. จิตใจอาฆาต คอยแข่งบุคคลอื่นเสมอ 4.ทำแท้ง ฆ่าคนมาก่อน



วิธีแก้กรรม


1. สร้างประตูวัด ให้ทำในวันเกิดของตนเอง จะช่วยปกป้องให้แคล้วคลาดจากอันตรายได้




2. มีหิริโอตตัปปะ (ความเกรงกลัวบาป) ในจิตใจ




3. ทุกวันเกิด ให้สวดคาถาป้องกันภัย 10 ทิศ 3 จบ




4. ตักบาตรทุกวันเกิด อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร และขอให้ อโหสิกรรมให้



กรรมเจอแต่คนเอาเปรียบ


เกิดจากกรรม


1. เคยเบียดเบียนเงินพ่อแม่ไว้ในอดีตชาติ




2. เคยโกงคนไว้ในอดีตชาติ




3. ขโมยเงินของครอบครัวมาใช้



วิธีแก้กรรม


1. หมั่นยึดถือศีล 5 ให้มั่น




2.ไม่ดื่มเหล้า เพราะจะทำให้ขาดสติ โดนโกงง่าย




3. หมั่นสวดมนต์ อธิษฐานบารมีขอพรให้พบเจอคนดีๆ เข้ามาในชีวิต



กรรมไม่มีลาภลอย


เกิดจากกรรม


1. ไม่เคยทำบุญเกินจิตที่ตั้งไว้ และเมื่อบริจาคไปแล้วรู้สึกเสียดาย ทั้งๆ ที่ตนมีทรัพย์สินเพียงพอ ไม่เดือดร้อน เกิดความตระหนี่ ให้ทานอย่างไม่เต็มใจ




2. ไม่ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ และยังโลภอยากไเงินมากๆ โดยมิชอบ



วิธีแก้กรรม


1. ตั้งจิตทำบุญทำกุศลด้วยความบริสุทธิ์ใจ และตั้งมั่นที่จะช่วยเหลือศาสนาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน




2. หมั่นทำบุญใหญ่และขอพรด้านลาภลอย




3. ให้ฝังลูกนิมิตปีละครั้ง อธิษฐานขอพร จะทำให้สมหวังในสิ่งที่ขอ



เจ็บป่วย



สุขภาพไม่ดี สามวันดี สี่วันไข้ เป็นโรคร้าย รักษาไม่หาย เป็นโรคที่เกี่ยวกับทางกายเรื้อรัง รักษาไม่หาย เกิดอุบัติเหตุบ่อย ทำให้บาดเจ็บต่อร่างกาย



เกิดจากกรรม


ปาณาติบาต (ฆ่าสัตว์) ผิดศีลข้อ 1 ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมามากในชาตินี้หรือในอดีตชาติ (อดีตชาติ ไม่จำกัดเฉพาะ ชาติที่แล้ว อาจผ่านมานับชาติไม่ถ้วน)



วิธีแก้กรรม


ให้เลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยเด็ดขาด สัตว์เล็กสัตว์น้อย ยุง มด แมลง ก็ห้ามเด็ดขาด ให้ไปซื้อปลา หรือสัตว์ที่ เขานำ มาขายในตลาดสด เพื่อให้คน นำไปฆ่าทำเป็นอาหาร แล้วนำไปปล่อยที่แม่น้ำ หรือคลองที่สะอาด ที่มันจะมีชีวิต ต่อไปได้ ต้องเป็นสัตว์ที่อยู่ในตลาดหรือที่เขาขายเพื่อรอให้คนเอาไปฆ่า ทำเป็นอาหารเท่านั้น จึงจะมีผล ไม่ใช่สัตว์ที่เขาเตรียม ไว้ให้ปล่อย ถ้าแบบนั้นไม่มีผล หรือไปบริจาคช่วยไถ่ชีวิตโค กระบือ ตามโครงการของวัดต่างๆ เมื่อทำแล้ว ให้อุทิศ บุญกุศลนั้นให้กับ เจ้ากรรมนายเวร การทำแบบนี้ เป็นการแก้กรรม เกี่ยวกับสุขภาพโดยตรง และยังเป็นการต่ออายุ ให้กับผู้ทำอีกด้วย คือสมมติว่า คน ๆ นั้นมีอายุขัย 60 ปี อาจจะอยู่ต่อได้ถึง 65-70 ปี อย่างนี้ เป็นต้น การแก้กรรม สุขภาพนี้ใ ห้ทำเป็นประจำ ตามกำลังความสามารถที่จะทำได้ เช่น อาทิตย์ละครั้ง เดือนละครั้ง หรือ สามเดือนครั้ง แล้วแต่สะดวก ทำไปเรื่อยๆ จนกว่าจะรู้สึกดีขึ้น ถ้าไม่ดีขึ้นแสดงว่ามีกรรมหนักมาก คือทำมา มากจริงๆ แต่ก็ถือว่า เราได้ผ่อนได้แก้ไปบ้างแล้ว เพราะเวรกรรมนั้นจะแก้ให้หมดโดยไม่รับเลยนั้นไม่ได้ คงต้องรับ กันบ้าง ถึงจะคลายตัวได้



เสียทรัพย์



โดนโกงเงิน เก็บเงินไม่อยู่ เงินรั่วไหลออกมากมีเงินเข้ามาเก็บยังไงก็ไม่อยู่ ต้องมีเหตุให้จ่าย ต้องเสียไป มีคนยืมเงิน แล้วไม่คืน โดนหลอกเอาเงินบ่อย หากินฝืดเคืองไม่คล่องตัว หาเงินด้วยความยากลำบาก ได้มาแล้วก็ต้องเสียไป อย่างรวดเร็ว ทรัพย์สินที่มีอยู่วินาศฉิบหายไปโดยคาดไม่ถึง เช่น รถคว่ำ รถชน ต้องเสียเงินโดยไม่คิดว่าจะเสีย ได้เงิน มามากแต่ก็เสียไปมาก ทำธุรกิจการค้าไม่เจริญรุ่งเรือง



เกิดจากกรรม


อทินนาฯ ผิดศีลข้อ 2 เคยลักขโมยทรัพย์สินของผู้อื่น ลักเล็กขโมยน้อย เบียดบังยักยอกทรัพย์สิน เงินทองของผู้อื่น เอาทรัพย์ของผู้อื่นมาโดยไม่ถูกต้องด้วยความโลภ คดโกงเห็นแก่ตัว เอาแต่ได้ หาประโยชน์จาก ทรัพย์สินเงินทอง ของผู้อื่นโดยไม่ถูกต้อง ไม่ชอบธรรม ด้วยความโลภมาก หาเงินจากอาชีพที่ไม่สุจริต ถ้าชาตินี้เราไม่เคยทำ แต่เจอเหตุการณ์แบบที่ว่ามา แสดงว่าเป็นเศษของกรรม ในชาติก่อนๆ เพราะคนเราไม่ได้ผ่านมาชาติเดียว ผ่านมานับชาติไม่ถ้วน จะเป็นกรรมจากชาติไหนสนอง เราไม่อาจรู้



วิธีแก้กรรม


ให้เลิกขโมย เลิกลักทรัพย์ และเลิกคิดที่จะเอาทรัพย์สินเงินทองของผู้อื่น มาเป็นของตนเอง โดยไม่ถูกต้อง ทุกกรณี เลิกการแสวงหาทรัพย์โดยวิธีที่ไม่ถูกต้องทุกอย่าง ให้เริ่มหาเงิน หาทรัพย์สินเงินทองด้วยวิธีการสุจริต แล้วให้เริ่ม บริจาคทาน ทานมีหลายระดับ อานิสงส์ก็ต่างกัน ทานที่เป็นทานให้กับพระพุทธศาสนา เช่น พิมพ์หนังสือธรรมะแจก (ธรรมทาน) มีอานิสงส์สูง,บริจาคสร้างโบสถ์วิหาร สร้างศาลา ฯลฯ อานิสงส์ก็สูง แต่สร้าง 100 ครั้ง ไม่เท่าพิมพ์ หนังสือธรรมะแจก 1 ครั้ง,ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน อานิสงส์ก็สูง แต่น้อยกว่าการสร้างโบสถ์วิหาร, บริจาค ให้คนยากจน คนด้อยโอกาส อานิสงส์ก็สูง แต่น้อยกว่า การถวายสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ตามลำดับ ก็เลือกทำ เอาตามโอกาศที่เรามี โดยไม่ต้องเลือกว่าเป็นทานแบบไหน เจอแบบไหนเราก็บริจาค เราก็ให้ทาน เวลาถวายก็ให้ถวาย ด้วยใจบริสุทธิ์ อย่าไปหวังเอาผลของทาน คือ ถ้าใจหวังผลของทานอยู่แสดงว่าความโลภ ยังมีมาก อานิสงส์ของทาน นั้นก็น้อยลงตามกำลังใจ เมื่อทำแล้วก็อุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวร ที่เราเคย ได้ทำผิดกับเขามา ทั้งของชาตินี้ และชาติก่อน ถ้าชาตินี้ เราเคยเอาทรัพย์เขามาโดยไม่ถูกต้อง ก็ควรหาโอกาส เอาไปคืนเขาเสีย จะได้หมดเวรกรรม ต่อกัน



ทำคุณคนไม่ขึ้น



เพื่อนฝูงหักหลัง ถูกใส่ร้ายป้ายสี ถูกใส่ความทั้งๆ ที่ไม่ได้ทำผิด ถูกเพื่อนร่วมงานใส่ร้าย ฟ้องเจ้านาย เจ้านาย เล่นงาน โดยไม่มีความผิด ถูกโยนความผิดให้ทั้งๆ ที่ไม่ได้ทำ ถูกกลั่นแกล้งโดยไม่เป็นธรรม ต้องเจ็บช้ำน้ำใจ ถูกไล่ออก จากงาน โดยไม่มีความผิด



เกิดจากกรรม


ในอดีตชาติหรือชาตินี้เคยทรยศหักหลังผู้ที่เคยช่วยเหลือเรา หักหลังเพื่อนฝูง หรือคนที่เขามีบุญคุณกับเรา เห็นแก่ตัว ความชั่วบังตา หาประโยชน์ให้ตัวเองโดยใช้วิธี เอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่น แต่งเรื่องใส่ความ กลั่นแกล้ง ทำให้เขาเดือดร้อน โดยที่เขา ไม่ได้เป็นคนผิด



วิธีแก้กรรม


ปรับเปลี่ยนนิสัยเป็นคนจริงใจกับทุกๆคน ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา ใครดีกับเราเราก็ดีตอบ ไม่ทรยศ หักหลังเพื่อนฝูง และคนที่เคยมีบุญคุณกับเรา ให้พยายามช่วยเหลือ คนที่เขาเดือดร้อน ในเรื่องต่างๆ ตามที่เราจะช่วยได้ ด้วยความจริงใจ



ดวงตก



ทำอะไรไม่เจริญรุ่งเรืองฝืดเคือง ทำอะไรก็ติดๆ ขัดๆ มีแต่ปัญหาและอุปสรรค มีแต่เรื่องให้ทุกข์ร้อนใจ ไปหาใคร เขาก็ช่วยเหลือเราไม่ได้ หาทางออกไม่ได้อับจนหนทาง



เกิดจากกรรม


1. เป็นช่วงที่กรรมเลว ที่เคยทำมาหลายกรรม รวมตัวกันให้ผล อย่างเต็มที่ และเป็นช่วงที่ เจ้ากรรม นายเวร เข้าขัดขวาง




2. เป็นช่วงดวงอ่อนเพราะดาวเคราะห์ที่ให้โทษมาทับดาวราศีเกิด



วิธีแก้กรรม


1. ให้จัดชุดสังฆทาน หรือไปซื้อสังฆทานชุดใหญ่ ที่มีผ้าไตรจีวร และพระพุทธรูปประจำวันเกิด แล้วนำ สังฆทานนั้น ไปหน้าพระประธาน ในพระวิหารของวัดที่ชอบวันไหนก็ได้ แล้วตั้งจิตอธิษฐาน ต่อหน้าพระประธานว่า




"จะขอถวายชุดสังฆทานนี้ถวายเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนา"




การถวายสังฆทาน คือการถวายของกับพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาโดยไม่เฉพาะเจาะจง พระที่รับสังฆทาน เป็นเหมือน ผู้ที่รับแทนสงฆ์ทั้งหมด เมื่อตั้งใจถวายต่อหน้าพระประธานเป็นเหมือนผู้ที่รับแทนสงฆ์ทั้งหมด เมื่อตั้งใจ ถวายต่อหน้า พระประธานเสร็จแล้วใหนำสังฆทานนั้นไปถวายให้พระสงฆ์ แล้ว แผ่บุญกุศลที่ทำนั้น ให้กับเจ้ากรรม นายเวรทั้งหลาย ที่มารบกวน ที่มาทำให้เราดวงตก ทำให้เรามีปัญหา..(อะไรก็ว่าไป) อยู่ในขณะนี้ ตอนอุทิศนี้ ให้ตั้งใจให้ดี ไม่ใช่ ปากอุทิศแต่ใจไม่อุทิศ ต้องตั้งใจอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรจริงๆ เมื่อถวายเสร็จแล้ว ให้สังเกตว่าตัวเรารู้สึกสบายใจขึ้นหรือไม่ ถ้าสบายใจขึ้นก็แสดงว่าได้บุญ (จะเป็นการบริจาคสร้างโบสถ์ สร้างวิหารก็ได้เหมือนกันเป็นบุญใหญ่) หลังจากนั้น ก็ให้สังเกตดูว่า ดีขึ้นบ้างหรือไม่ ถ้าดีขึ้นก็แสดงว่ากรรมเริ่มคลายตัว ถ้ายังไม่ดีขึ้นแสดงว่ากรรมยังหนักอยู่ ให้ทนรับไป จนกว่าจะพ้นช่วงของกรรมนั้น




2. ไปซื้อปลาไหล ในตลาดสด ให้มีจำนวนลงท้ายด้วย 9 เช่น 9,19,29,... ตามแต่กำลังทรัพย์ของตน แล้วนำไปปล่อย ลงแม่น้ำใหญ่ ปล่อยทุก 10 วัน ติดต่อกัน 7 ครั้ง

















กระจกสะท้อนพลังชั่วร้าย-พลังทิพย์





บริษัท มาการ จำกัด




88/8 หมู่4 ซอยแผ่นดินทอง ตำบลบางน้ำจืด, สมุทรสาคร 74000




Email:makarn.social@gmail.com




090-5588-566




090-5569-200





Link: คลิ๊กที่นี่

Webboardแสดงความคิดเห็น
เยี่ยม   แย่   แย่   แย่   เขิน   หยอกล้อ  ตกใจ  ร้องไห้   สงสัย   ขอโทษ   หดหู่   อย่าน่ะ   ต่อว่า   โอเค
*ชื่อ
*สถานะ  
*อีเมล
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
*รหัสยืนยัน

หมายเหตุ : : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง

view